Hizmet Birimlerimiz
12 Nisan 2022

*Adli Kalem
*Ambar-Depo Birimi
*Arşiv
*Bilgi İşlem Birimi
*Biyokimya Laboratuvarı
*Çocuk Gelişimi
*Diyet Birimi
*Diyabet Birimi
*Eczane Birimi
*Eğitim Birimi
*Enfeksiyon Hemşireliği
*Evrak Kayıt
*Gebe Takip Birimi
*Göz Ölçüm Laboratuvarı
*Hasta İletişim Birimi
*Hormon Laboratuvarı
*İstatistik Birimi
*Kalite Birimi
*Kardiyoloji Laboratuvarı
*KETEM
*Mikrobiyoloji Laboratuvarı
*Muhasebe Birimi
*Nöroloji Laboratuvarı
*Patoloji Laboratuvarı
*Personel-Özlük Birimi
*Psikolojik Testler Laboratuvarı
*Radyoloji
*Sağlık Kurulu
*Satın Alma Birimi
*Sintigrafi
*Solunum ve Alerji Laboratuvarı
*Sosyal Hizmet Birimi
*Üroloji Laboratuvarı