3.BASAMAK GENEL YOĞUN BAKIM-B
21 Şubat 2023

Yoğun Bakımlarımız 1. Kat'ta Başhekimlik binamızda hizmet vermektedir.
Yoğun Bakım Üniteleri tüm kritik hastalara sağladığı yaşamsal destek nedeniyle toplam sağlık hizmeti içinde çok önemli bir yere sahiptir. İleri teknolojinin de katkılarıyla son yıllarda yoğun bakım hizmeti büyük gelişmeler göstermiş olup, toplumların ortalama yaşam sürelerindeki gelişmeler de yoğun bakım ünitelerindeki bu verimli gelişmelerin katkısı oldukça büyüktür.

Yoğun Bakım Hizmeti çok yönlü bir ekip çalışmasıyla yürütülmektedir. Tüm Cerrahi ve Dahili branşlar, Yoğun Bakım Uzmanı, Sağlık Personellerinin (Hemşire, Tekniker, Teknisyen) ve diğer personellerin özverili çalışmaları ve 24 saat kesintisiz takibiyle yoğun bakım ünitesinde yaşamsal destek ve tedavi sağlanmaktadır.

Tüm kritik hastalarda optimal desteğin sağlanabildiği yoğun bakım servisimizde tüm ciddi acil vakalara anında etkili bir şekilde müdahale edilebilmektedir.

Her yatak başında yapay solunum cihazı olup, tüm hastalar ileri tekniklerle monitörize edilebilmektedir.

YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE:

* Tüm travma (kafa travması, göğüs travması, ciddi kırıklar, tüm vücut travmaları v.b.) hastalarına,
* Beyin kanamalarına,
* Felçlere,
* Ciddi solunum yetmezliklerine,
* Ani gelişen veya devamlı böbrek yetmezliklerine,
* Sinir sistemi hastalıklarına (Myastenia Gravis, Guillian Barre vb.)
* Ciddi infeksiyonlara,
* Zehirlenmelere,
* Ciddi yaralanmalara,
* Ciddi yanıklara ve daha birçok kritik hastalığa anında müdahale edebilecek tüm teknik ve personel desteğine sahiptir.
* 3.BASAMAK GENEL YOĞUN BAKIM-B (12 YATAK)
Yaşamsal risk doğurabilecek tıbbi durumların yakın takip edildiği, monitörizasyon yöntemlerine sahip, temel destek tedavilerinin ve ilk stabilizasyonun sağlanabildiği şekilde hizmet sunmaktadır.
Yoğun Bakım Ünitesinde : 

  • Solunum yetmezliği dışında komplike olmayan, akut gelişen tek organ yetmezliği (Diyaliz gerektirmeyen akut böbrek yetmezliği, stabil kronik böbrek yetmezliği, kalp yetmezliği ve hafif seyreden karaciğer yetmezliği,
  • Takip ve tedavileri için rutin yöntemlerin yeterli olmadığı yaşamsal fonksiyonların aniden bozulma olasılığı bulunan ve sürekli gözlem gereken hastalar,  3. seviye yoğun bakım servislerinden çıkarılan henüz taburcu edilemeyecek durumdaki hastalar,
  • Cerrahi sonrası yakın takip gereken hastalar,
  • Komplike olmayan nörolojik vakalar.