Hasta Sorumlulukları
14 Nisan 2022

HASTA SORUMLULUKLARI NELERDİR?

1)     Genel Sorumluluklar: Kişiler kendi sağlığına dikkat etmek için elinden geleni yapmalı ve sağlıklı bir yaşam için verilen tavsiyelere uymalıdır.
2)     Sosyal Güvenlik Durumu: Hasta; sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmek durumundadır.
3)     Sağlık Çalışanlarını Bilgilendirme:
4)     Hastane Kurallarına Uyma:
   a)     Hasta; başvurduğu sağlık kuruluşunun kural ve uygulamalarına uymalıdır.
   b)     Hastanın; tedavi bakım ve rehabilitasyon sürecinde sağlık çalışanları ile işbirliği içinde olması beklenir.
   c)     Hasta; randevulu hizmet veren bir sağlık tesisinden yararlanıyorsa, randevulu tarih ve saatine uyması gerekir.
   d)     Hasta; hastane personelinin diğer hastaların ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermelidir.
   e)     Hasta; hastane malzemelerine verdiği zararları karşılamak zorundadır.
5)     Tedavisi ile ilgili önerilere uyma:
   a)     Hasta; tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemeli ve anlamadığı yerleri sormalıdır.
   b)     Hasta sağlık bakım ve taburculuk sonrası bakım planını beklendiği gibi doğru anlayıp anlamadığını belirtmesi gerekir.
   c)     Hasta; uygulancak tedaviyi reddetmesi veya önerilere uymamasından dolayı doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur.