Kliniklerimiz
12 Nisan 2022

DAHİLİ BRANŞ KLİNİKLERİ
*Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Servisi
*Dahiliye (İç Hastalıkları) Servisi
*Dermatoloji (Cildiye) Servisi
*Enfeksiyon Hastalıkları Servisi
*Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Servisi
*Gastroenteroloji Servisi
*Göğüs Hastalıkları Servisi
*Kardiyoloji Servisi
*Nöroloji Servisi
*Nefroloji Servisi
*Psikiyatri Servisi
CERRAHİ BRANŞ KLİNİKLERİ
*Beyin ve Sinir Cerrahi Servisi
*Plastik Cerrahi Servisi
*Ortopedi ve Travmatoloji Servisi
*Kulak Burun Boğaz Servisi
*Kalp ve Damar Cerrahi Servisi
*Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi
*Göğüs Cerrahi Servisi
*Göz Hastalıkları Servisi
*Genel Cerrahi Servisi
*Çocuk Cerrahi Servisi
*Üroloji Servisi
YOĞUN BAKIMLARIMIZ
*Reanimasyon Ünitesi
*Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi
*Dahili Yoğun Bakım Ünitesi
*Koroner Yoğun Bakım Ünitesi
*Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi
*Palyatif Bakım Merkezi