Sağlık Kurulu İşlemleri
27 Aralık 2022

HASTANEMİZ SAĞLIK KURULU HEYET GÜNÜMÜZ HER HAFTA PERŞEMBE GÜNÜDÜR.
Sağlık Kurulu müracaatları hafta içi her günü yapılabilmektedir.
Heyet, Başhekimlik binası 1. Kat'ta olup saat 13:30 da başlamaktadır.

MÜRACAT İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR                                                                
* Kişinin dilekçesi veya ilgili kurumdan resmi yazı                                                                     
* Bu dilekçe veya yazının rapor servisine havalesi                                                    
* Bazı Sağlık Kurulu Raporları için ücret fişi  

DÜZENLENEN RAPORLAR                                                                               
I- Tam Teşekküllü Raporlar (En az 7 Hekim)                                                                               
* Memur / Sözleşmeli Personel / Öğretmen / Polis / Öğrencinin Sağlık Şartları,
* Yurt Dışı İşçi / Öğrenci Adayları,                                                                  
* Ateşleyici ve patlayıcı madde kullanıp kullanamayacağı,                        
* Ağır ve tehlikeli işlerde çalışıp çalışamayacağı,                                         
* Özel Güvenlik Görevlisi (Silahlı / Silahsız) olup olamayacağı,                  
* Silah Ruhsatı alıp alamayacağı,
* Gemi Adamı Raporu,
* Ehliyet Raporu,                                                                 
* Huzur Evinde kalıp kalamayacağı,
* Evlilik Raporları,                                               
* Evlat edinip edinemeyeceği,
* Durum bildirir raporlar,                                                                
* Yaş Tespiti,                                                                                       
* Vasi Tayini,                                                                                       
* Akli Denge durumu,                                                                                      
* Tayine esas rapor,                                                                                          
* Çalışma gücü kaybı oranı (Malullük),                                                           
* Yüzde sabit eser kalıp kalmadığı,                                                 
* Engelli Raporları ( Randevu Alınması Gerekir),                                                                                        
* 2022 sayılı kanun gereği bağlanan maaşlar (65 yaşını dolduranlara),   
* Engelli işçi adayları,                                                                                        
* Vergi muafiyeti (Gelir Vergisi indirimi vs),                                      
* H sınıfı sürücü belgesi,                                                                  
* Özel tertibatlı araç,                                                                                        
* Engelli kimlik kartı,                                                                                         
* Engelli bakım hizmeti için verilen raporlardır.

II.  3 (Üç) Hekim Raporları                                                                                          
* Yara Bakım Seti (Vakum Set)                                                                        
* İşitme Cihazı                                                                                   
* Konuşma Cihazı                                                                                             
* Oksijen Tedavi Cihazları                                                               
* Nebulizatör Cihazı                                                                                         
* Havalı Yatak                                                                                    
* Ortez / Protezler                                                                                           
* Tekerlekli Sandalye ( zellikli ve Akülü)

III-   İlaç Raporları
Tek hekim veya 3 hekim imzalı raporlardır. Raporlar her gün düzenlenerek günlük teslim edilmektedir.