T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Yalova İl Sağlık Müdürlüğü Yalova Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Yalova İl Sağlık Müdürlüğü Yalova Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Sınavı

Güncelleme Tarihi: 31/05/2021

İLAN

Yalova İl Sağlık Müdürlüğü Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Personelinin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Sınavı Sonuçları

Müdürlüğümüz ile Sağlık Tesislerimizde görevli alt işveren işçilerinin sürekli işçi kadrosuna geçirilmesi amacıyla yapılan sınav sonuçları aşağıda ekte tablo halinde ilan edilmiştir.

Sınavı kazanan kişilerin Güvenlik soruşturması ve Arşiv Araştırma formları Emniyet Müdürlüğüne gönderilmiştir. Güvenlik soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucunda kamuda sürekli işçi olarak çalışmalarına engel bir husus tespit edilen kişilergerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile  sahte belge sundukları sonradan tespit edilenlerin kadroları iptal edilecek ve kişiler hakkında gerekli yasal iş ve işlemler başlatılacaktır.  

Sınavı kazanan personelin 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 sayılı KHK’nin Geçici 23. ve Geçici 24. Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esasların  İşçi Kadrosuna Geçirilme” başlıklı 16. Maddesi uyarınca gereken iş ve işlemleri yapmaları gerekmektedir.

İlgililere ilanen tebliğ olunur.