Tarihçe
31 Mayıs 2021

Hastanemiz; Yalova Devlet Hastanesi ve Yalova SSK Bölge Hastanesinin dönüştürülmesi ile Yalova Devlet Hastanesi olarak hizmet vermektedir.
Yalova Devlet Hastanesi; 17.01.1971 tarihinde Sağlık İstasyonu olarak hizmete başlamıştır. 02.01.1976 tarihinde Sağlık Dispanserine dönüştürülmüştür. İlerleyen yıllarda 25 Yataklı Sağlık Merkezine dönüştürülen hastanemiz binasına B- C Blokların ilavesi ile 1983 yılında 125 yataklı İlçe Devlet Hastanesine dönüştürülmüştür. Hastanemiz yeni poliklinik binasının eklenmesi ve Yalova nın 1995 yılında il olmasını takiben 125 Yataklı İl Devlet Hastanesi statüsünü kazanmıştır.                                                                     
Yalova SSK Bölge Hastanesi; SSK Sağlık İstasyonu olarak hizmete başlamıştır. 17.08.1999 tarihinde meydana gelen Marmara depremi felaketinden sonra 17.01.2000 tarihinde 43 yataklı Prefabrik Yalova hastanesi kurulmuştur. Sağlık hizmetinin daha etkin olarak verilmesi amacı ile 2002 yılında 200 yataklı Yalova SSK Bölge Hastanesi yapılmış ve hizmete açılmıştır.
19 Ocak 2005 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Bazı Kamu Kurum ve kuruluşlarına ait Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığına Devredilmesine Dair 5283 Sayılı Kanun kapsamında 19 Şubat 2005 tarihinden itibaren Yalova Devlet Hastanesi ile Yalova SSK Bölge Hastanesi bir çatı altında birleştirilerek  YALOVA DEVLET HASTANESİ  olarak faaliyete başlamıştır.
Devlet Hastanesi eski binasında ise diş ünitesi, diyaliz ünitesi, bazı poliklinikler, röntgen ve laboratuvarın bir bölümü hizmet vermeye devam etmiştir.
2002 Yılında hastanemize 12 poliklinik kapasiteli yeni poliklinik binası yapılmıştır. Hastane birleşmesinden sonra bu bina Semt Polikliniği  olarak kullanılmaya başlanmıştır.2008 Yılı mayıs ayı içinde Ağız ve Diş Sağlığı Birimi  Hastanemizden ayrılmıştır.
663 sayılı KHK gereği 01.11.2012 tarihinde kurulan Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Yalova Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliğine bağlanmıştır.
Hastanemizin 206 olan tescilli yatak sayısı 12.06.2015 tarihinde 258 , 14.03.2016 tarihinde ise 310 olarak tescil edilmiştir.
Hastanemiz halen Yalova İsmetpaşa Mahallesinde bulunan Merkez Binası ile birlikte Bahçelievler Mahallesindeki Sağlık Kompleksi içinde bulunan Hemodiyaliz Merkezi (2008), yine Bahçelievler Mahallesinde bulunan Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (2014) ve Çiftlikköy ilçesinde bulunan Ek Hizmet Binası (2015) olmak üzere 4 ayrı yerleşkede sağlık hizmeti vermektedir.
51 Yatak Yoğun Bakım Ünitesi (4 Küvoz Kapasiteli I. Basamak Yeni Doğan YBÜ,  6 Küvoz Kapasiteli II. Basamak Yeni Doğan YBÜ, 4 Yataklı I. Basamak Koroner YBÜ,  6 Yataklı II. Basamak Koroner YBÜ,  4 Yataklı I. Basamak Genel YBÜ, 8 Yataklı II. Basamak Genel YBÜ , 5 Yataklı II. Basamak  Dahili YBÜ, 7 Yataklı II. Basamak Cerrahi YBÜ,  7 Yataklı III. Basamak Genel (Reanimasyon)YBÜ),
20 yatak Palyatif Bakım Merkezi, 2 Yatak Yanık Ünitesi, 2 Yatak Tutuklu Odası, 4 Yatak Kapalı Psikiyatri Ünitesi,  231 Yatak Hasta Odası olarak tahsis edilmiştir.
Hastanemizde Yoğun Bakım Üniteleri, Anjiyografi Ünitesi, Kemoterapi Ünitesi, 25 Cihazlı Hemodiyaliz Ünitesi, Taş Kırma (ESWL) Ünitesi, Endoskopi Ünitesi, 18 Masa Kapasiteli Fizik Tedavi Ünitesi, Palyatif Bakım Merkezi, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi, Evde Sağlık Birimi, Doğumhane, 9 Masa Kapasiteli Ameliyathane, Poliklinikler, Klinikler, Acil Servis, Radyoloji, Laboratuvarlar ile diğer tanı ve tedavi üniteleri bulunmaktadır.

  • tarihçe (1).jpg
  • tarihçe (2).jpg
  • tarihçe (3).jpg
  • tarihçe (4).jpg
  • tarihçe (5).jpg
  • tarihçe (6).jpg
  • tarihçe (7).jpg