T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Yalova İl Sağlık Müdürlüğü Yalova Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Yalova İl Sağlık Müdürlüğü Yalova Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Tanı Ünitelerimiz

Güncelleme Tarihi: 06/10/2019


 Akılcı Laboratuvar kullanımı projesi kapsamında. Bu test nerede yapılıyor sorunuza cevap bulmak için burayı tıklayınız ?
 

TANI ÜNİTELERİMİZ
Alerji Testleri
Bilgisayarlı Görme Alanı
Bilgisayarlı Tomografi
Biyokimya
Bronkoskopi
Dermatoloji
Direkt Röntgen
Diyaliz
EEG
Efor Testi
EKG
Ekokardiyografi
EMG
Endoskopi Laboratuarı
Fundus Flourossein Anjiyografisi
Gastroduodenoskopi
Holter Monitörizasyon
Kardiyoloji
Kemik Yoğunluğu Ölçümü
Klinik Laboratuarlar
Kolonoskopi
Kontrastlı Tetkikler
Lazer Tedavileri (Argon, YAG, Excimer Lazer)
Mamografi
Mikrobiyoloji
MRI (Manyetik Rezonans Görüntüleme)
Nöroloji
Nükleer Tıp
Odyoloji
Otoakustik Emisyon Testi
Patoloji
Psikolog Birimi
Puva
Radyoloji
Renkli Doppler Ultrason
Solunum Fonksiyon Testi
Tinnitus Değerlendirmesi
Transtelefonik Ritm Takibi
Ultrasonografi
Uyku Merkezi
Üroflometre
Üroloji