T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Yalova İl Sağlık Müdürlüğü Yalova Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Yalova İl Sağlık Müdürlüğü Yalova Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Büyümenin İzlenmesi Günü

Güncelleme Tarihi: 27/03/2020

Sağlık Bakanlığı tarafından ülke genelinde büyüme ve gelişmenin izlenmesi programı yürütülmektedir. Bu program kapsamında her yıl 15 Nisan Büyümenin İzlenmesi Günü olarak kutlanmaktadır. Çocuğun sağlık ve beslenme durumunu anlamanın en iyi yolu onun büyümesini ölçmektir. Büyüme ve gelişme genellikle bir arada kullanılan kelimelerdir. Büyüme, vücut hacmi ve kütlesinin artması anlamını taşımakta ve boy, ağırlık, baş çevresi gibi vücut ölçümleriyle belirlenmektedir. Bu ölçümler, sağlıklı çocuklar ölçülerek hazırlanmış standart büyüme eğrileri ile karşılaştırılması ile yapılır. Gelişme ise hücre ve dokuların yapı ve bileşimlerindeki değişmeler sonucu organların işlevlerindeki belli bir olgunluğa erişmesidir. Çocukların boy ve ağırlık ölçümlerinin, büyüme ve gelişmenin belirlenmesinde önemli birer ölçümdür. Genetik faktörler, cinsiyet, hormonsal faktörler, doğum sonrası ortam, beslenme, sağlık durumu, psikolojik etmenler büyüme ve gelişmeyi etkiler.

Çocuk sağlığı izleminin amacı; bebek ve çocukların büyümelerini ve sağlıklarını geliştirmek, bebek ve çocukların gelişimini desteklemek, bebek ve çocuklarda ortaya çıkabilecek gelişimsel problem durumlarını erken tanı ile önlemek ve azaltmak, böylece çocukların sağlıklı büyümeleri, sağlıklı ve üretken erişkinler olmaları hedeflenmektedir. Çocuklarda büyüme ve gelişmenin izlenmesindeki temel amaç; çocukları yalnızca hastalıklardan arındırmak değil, sosyal, mental ve fiziksel açıdan tam bir iyilik durumunun sağlanmasıdır. Diğer bir deyişle sağlıklı bir çocuğun sağlıklı kalmasına yardımcı olunarak, sağlıklı durumunu sürdürmek ve olabilecek en üst düzeye ulaştırmaktır.

Çocuklar, bir ülkenin geleceği ve umudu olmalarının yanı sıra, toplumun en kırılgan grubunu da oluşturmaktadırlar. Bu nedenle en iyi koşullarda dünyaya gelmelerinin sağlanması, büyümeleri ve gelişmeleri için en uygun ortamın hazırlanması, geleceğe dönük fiziksel, ruhsal ve zihinsel donanımlarının en üst düzeyde oluşturulması ülkenin geleceği açısından yaşamsal önem taşımaktadır. Bu görevler, ayrıca anayasa ve yasalarla da ilgili kişi ve kurumlara yüklenmiştir.

Günümüzde çocuk sağlığına yönelik programların temel hedefi artık yalnızca çocuk yaşatma olmaktan çıkıp, sağlık sorunlarının yarattığı diğer olumsuzlukları önlemek ve gidermek olmaktadır. Bu amaçla sağlık hizmet sunumuna eskiye oranla daha farklı bir bakışla ve kapsamlı olarak yaklaşmak gerekmektedir. 

Çocukların sağlık ve gelişimini izlemeyi, desteklemeyi ve sorunları sağaltmayı amaçlayan programlar iki nedenle önemlidir: Çevresel zorlayıcı etmenlere karşın yaşatılabilen çocukların yaşam kalitesinin geliştirilmediği durumlarda ülkelerde gelişimsel geriliği, engelleri olan çocuk, bu çocuklarla baş etme yükünü taşıyan erişkin ve çocuklar erişkin yaşa ulaştığında engelli erişkin sayısı hızla artmaktadır. Sağlık ve gelişimi izlemek, desteklemek olumlu sonuç verir. İkincil olarak çocukların sağlık ve gelişimini izlemeye ve desteklemeye yönelik programlar, bebek ve çocuk yaşatmaya yönelik programları önemli ölçüde güçlendirir, bebek ve çocuk ölümlülüğünün oranını düşürmeye yardımcı olurlar.

İnsana yapılan yatırımın geri dönüşü ile ilgili yaptığı hesaplamalarda, en yüksek getirili yatırımın, erken yıllardaki beyin gelişimine yapılan yatırım olduğu gösterilmiştir. Biyolojik, psikososyal ve gelişimsel problemlerin tanı, tedavi ve rehabilitasyonuna yönelik önemli hizmetler sunan, okul öncesinde HER ÇOCUĞU izleyen tek sistem, sağlık sistemidir. Bu nedenle yürütülen çalışmalardan birisi de bebek-çocuk izlemleridir. Bebek ve çocuk izlemlerinde temel öngörü, hastalık ortaya çıktıktan sonra iyileştirmek için uğraşmak yerine, hastalığa zemin hazırlayan koşulların önceden tespit edilerek önlenmesidir. Bu hem daha sağlıklı, hem de daha ekonomik bir yaklaşımdır.

Çocuk izlemi, birinci basamak çocuk sağlığı ve hastalıkları hizmetlerinin temelini oluşturmaktadır. Tüm çocukların büyüme ve gelişmelerinin izlendiği, sağlıklı olup olmadığının değerlendirildiği, aşı ve sağlık eğitimi gibi koruyucu hekimlik uygulamalarının sunulduğu bir sağlık hizmetidir. Hekimler, çocuk sağlığı hizmetlerinin köşe taşını oluşturan ön bilgilendirme ve koruyucu hekimlik uygulama olanağını en çok rutin sağlam çocuk kontrolleri sırasında bulurlar. Bu hizmetten yararlanmak her çocuğun en doğal hakkıdır. Sağlam çocuk izleminde amaç; sağlıklılığı sürdürmek, bebek ve çocuk ölümlerini, hastalık, sakatlıkları azaltmak ve önlemektir. Daha geniş anlamda, sağlığın geliştirilmesi ve desteklenmesini sağlamaktır. 

Ülkemizde doğan her bebek; doğumdan sonra ilk yıl içinde 9, 6 yaşına dek 16 defa izlenmektedir. 

Aile Hekimliği Birimlerinde görev alan 21.459 (11.524 ASE, 9.935 AH) personele güncelleme eğitimi verilmiş olup, eğitimler devam etmektedir. İş başı değerlendirme araçlarının geliştirilmesi için ise çalışmalar devam etmektedir. Bebek, çocuk, ergen izlem protokolleri revize edilerek illere dağıtımı yapılmıştır.